Fizjoterapia neurologiczna to zarówno fizjoterapia po uszkodzeniach aksonalnych nerwów jak i fizjoterapia w stwardnieniu rozsianym czy fizjoterapia w chorobie Parkinsona. Dodatkowo ogromny odsetek naszych pacjentów to pacjenci, u których prowadzona jest fizjoterapia po udarze niedokrwiennym.

Fizjoterapia w chorobach przewlekłych taka jak fizjoterapia w SM czy fizjoterapia w chorobie Parkinsona to typ fizjoterapii, która odbywa się przez dłuższy czas w rytmie 1-2 spotkań tygodniowo. Pierwsze spotkanie z fizjoterapeutą to diagnostyka fizjoterapeutyczna, która ocenia deficyty ruchowe i czuciowe u pacjenta oraz pozwala na wspólne ustalenie celu spotkań.
Dobre efekty współpracy wymagają regularności i dodatkowego zaangażowania pacjenta polegającego na samodzielnym wykonywaniu zadanych ćwiczeń.

Fizjoterapia po udarze mózgu/ fizjoterapia po wylewie może być prowadzona ambulatoryjnie w naszym Centrum- dla pacjentów, którzy mogą do nas dotrzeć/ zostać przywiezieni lub jest to fizjoterapia neurologiczna prywatnie prowadzona w domu pacjenta. Fizjoterapia poudarowa może być prowadzona juz od pierwszych dni po zdarzeniu, nawet u pacjenta nieprzytomnego na oddziale szpitalnym w formie ćwiczeń biernych. warunkiem jest otrzymanie zgody ordynatora oddziału na wizyty prywatnego fizjoterapeuty. W fizjoterapii po udarze wykorzystujemy zarówno klasyczną kinezyterapię jak i metody specjalne typu PNF.

Skontaktuj się z nami, by otrzymać więcej informacji lub umówić się na wizytę