Problem nietrzymania moczu (inkontynencja) i osłabionych mięśni dna miednicy (mięśni Kegla) wpływa na życie codzienne, ogranicza aktywność zawodową, towarzyską czy sportową, obniżając tym samym komfort życia.

Terapia skierowana jest do:

 • kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu (po porodzie, w okresie okołomenopauzalnym i pomenopauzalnym, osoby starsze);
 • mężczyzn z nietrzymaniem moczu po zabiegach urologicznych (np. po prostatektomi radykanej);
 • kobiet i mężczyzn z objawami nietrzymaniem moczu z parcia (częstomocz, uczucie parcia na pęcherz, nadreaktywny pęcherz);
 • kobiet z niewydolnością mięśni dna miednicy (wysuwanie narządów rodnych);
 • kobiet po porodzie — profilaktyka mięśni dna miednicy (mięśni Kegla).

Rehabilitacja uroginekologiczna uwzględnia:

1. Konsultację (wywiad fizjoterapeutyczny i ocena funkcjonalna uwzględniająca objawy dotyczące układu moczowo-płciowego), (ok. 30 min)
2. Konsultację + diagnostykę fizjoterapeutyczną (ok. 60 min.), w której skład wchodzi:

 • Ocena mięśni dna miednicy za pomocą elektromiografii powierzchniowej: - ocena aktywności bioelektrycznej MDM za pomocą elektrody endowaginalnej
 • Ocena mięśni synergistycznych (mięśni kończyn dolnych, mięśni brzucha)
3. Terapię (45 min – 60 min)

 • Naukę identyfikacji oraz prawidłowego napinania mięśni dna miednicy,
 • Specjalistyczny program ukierunkowany na wzmacnianie siły i wytrzymałości mięśni dna miednicy, mięśni synergistycznych i mięśni kompleksu lędźwiowo-krzyżowego,
 • Włączenie ćwiczeń z wykorzystaniem terapii biofeedback (biofeedback wizualny i głosowy),
 • Uzupełnienie terapii elektrostymulacją mięśni dna miednicy (elektroterapia z wykorzystaniem prądów TENS),
 • Terapię behawioralną.