Indywidualny plan ćwiczeń układany jest przez fizjoterapeutę w celu samodzielnej aktywizacji pacjenta w domu lub na siłowni. Plan może być składową prowadzonej rehabilitacji lub jej przedłużeniem utrwalającym efekty.

Indywidualny plan ćwiczeń może być również stworzony w celu przeciwdziałania powstawaniu problemów zdrowotnych na skutek np. pracy siedzącej. Układamy również indywidualny plan postępowania w przypadku walki z rozstępem mięśni brzucha po ciąży.

Stworzenie indywidualnego planu obejmuje dwie wizyty. Pierwszą jest konsultacja, na której omawiane są cele treningowe, ograniczenia zdrowotne i możliwości sprzętowe dostępne pacjentowi.

Po wstępnych testach i próbnych ćwiczeniach fizjoterapeuta orientuje się w możliwościach ruchowych oraz poziomie wytrenowania pacjenta i na tej podstawie dobiera odpowiednie ćwiczenia. Drugie spotkanie to pokaz ćwiczeń i nauka ich prawidłowego wykonywania.

Skontaktuj się z nami, by otrzymać więcej informacji lub umówić się na wizytę