Terapia lecznicza w RehaFit polega na indywidualnej współpracy pacjenta z fizjoterapeutą. Spotkania odbywają się w bardzo komfortowych warunkach- nowocześnie wyposażonych gabinetach rehabilitacji i masażu, w przyjaznej atmosferze.

Podczas terapii fizjoterapeuta wykorzystuje całą swoją wiedzę i możliwości fizjoterapeutyczne płynnie łącząc nowoczesne metody fizjoterapii jak terapia manualna Kaltenborna-Evjkentha, terapia bólów kręgosłupa MDT McKenzie, ortopedyczno- neurologiczna koncepcja PNF, wspomagająca metoda Kinesiology Taping, terapia tkanek miękkich obejmująca masaż głęboki, funkcjonalny, likwidację punktów spustowych z masażem leczniczym oraz zabiegami fizykoterapii jak elektrolecznictwo czy terapia falą ultradźwiękową.

Na pierwszym spotkaniu lub konsultacji poprzedzającej proces fizjoterapii fizjoterapeuta przeprowadza diagnostykę funkcjonalna i manualna pacjenta, oceniając skalę i przyczynę problemu. Wspólnie z pacjentem ustalamy cel fizjoterapii i planujemy indywidualny tok postępowania najskuteczniejszy w danym przypadku. Ilość i częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie w zależności od złożoności problemu. Czasami wystarczy 5 spotkań, prowadzonych raz w tygodniu, podpartych odpowiednimi zaleceniami, planem postępowania, który pacjent jest zobligowany wykonywać samodzielnie w domu lub pracy, innym razem jest to proces trwający wiele tygodni, podczas których spotykamy się najpierw 2 razy w tygodniu następnie rzadziej w miarę zwiększającej się samodzielności pacjenta.

Taka forma rehabilitacji daje nam możliwość prowadzenia pacjenta od początku do całkowitego wyleczenia problemu, nie narażając go na duże koszty. Dodatkowo posiadamy studio treningu personalnego. Współpracując ściśle z trenerami, jesteśmy jedynym takim miejscem, gdzie efekty terapii zostają utrwalone dzięki odpowiedniemu wzmocnieniu na treningach. Odpowiednie wzmocnienie mięśni jest niezbędnym, końcowym etapem każdej rehabilitacji. Często zaniedbywane przez brak możliwości lokalowych, sprzętowych lub wiedzy fizjoterapeutów w zakresie odpowiedniej pracy z oporem. Nasze Centrum dzięki świetnemu wyposażeniu i nowoczesnemu podejściu oraz fuzji wiedzy fizjoterapeutów i trenerów jest w stanie podołać każdemu problemowi.

Skontaktuj się z nami, by otrzymać więcej informacji lub umówić się na wizytę