Medyczny trening rehabilitacyjny jest jednym z kluczowych etapów współczesnej rehabilitacji dążący do likwidacji dysonansów siły, napięcia, długości czy elastyczności tkanek miękkich: mięśni, powięzi, ścięgien czy więzadeł. Większość kontuzji oraz szeroko pojętych problemów z narządem ruchu powstaje na skutek nierównomiernego obciążania naszego ciała. Są to złe nawyki ruchowe, przebywanie w pozycjach wymuszonych, brak ruchu, choroby przewlekłe, niepełnosprawności lub mocne obciążenie jednych struktur w stosunku do innych przez wykonywaną pracę czy specyfikę trenowanej dyscypliny. Takie długotrwające czynniki oraz nieszczęśliwe wypadki, kontuzje powodują uszkodzenia, ograniczenie ruchomości oraz ból.

Dla pacjenta oznacza to konieczność przejścia przez pełny proces rehabilitacji, który dzieli się na etapy. Począwszy od pierwszego w stanie ostrym czy w okresie okołooperacyjnym, przez postępowanie fizjoterapeutyczne tydzień po tygodniu od poziomu całkowitego odciążenia chorego odcinka ciała, likwidacji obrzęków i odzyskiwania zakresu ruchu, aż po etap ponownego obciążania, przywracanie utraconej funkcji i właśnie ten końcowy- bardzo ważny etap medycznego treningu rehabilitacyjnego. Jest to etap pełnego powrotu do funkcjonowania i odbudowy siły i elastyczności uszkodzonych tkanek oraz co ważniejsze praca nad wyrównaniem pierwotnych przyczyn uszkodzenia- czyli wspomnianych dysonansów siły i napięcia tkanek w naszym ciele.

Medyczny trening rehabilitacyjny jest najdoskonalszym narzędziem wykorzystującym pełny wachlarz możliwości ćwiczeń czynnych oporowych z wykorzystaniem własnego ciężaru ciała oraz odpowiednich przyrządów i urządzeń dających opór zewnętrzny. Jedynie przebrnięcie przez ten ostatni etap rehabilitacji- jakim jest przygotowanie motoryczne ciała pod pełnione przez pacjenta role daje największą gwarancję zapobiegania nawrotom dolegliwości oraz możliwość pełnego powrotu do funkcjonowania czy sportu.

Medyczny trening rehabilitacyjny jest również polecaną formą fizjoterapii prewencyjnej dla wszystkich sportowców, bo likwiduje nierównomierne obciążenia wynikłe na skutek trenowania danej dyscypliny i zapobiega kontuzjom.

Jako forma profilaktycznej fizjoterapii jest rekomendowany pacjentom z przewlekłymi dolegliwościami lub pacjentom pracującym w wymuszonych pozycjach jako forma ruchu i usprawniania organizmu znosząca dolegliwości i zindywidualizowana pod potrzeby pacjenta.

Skontaktuj się z nami, by otrzymać więcej informacji lub umówić się na wizytę