stóp
Wysokie obcasy, a bolesność stóp
7 kwietnia 2023
Wesołego Alleluja
Wesołego Alleluja!
8 kwietnia 2023
stóp
Wysokie obcasy, a bolesność stóp
7 kwietnia 2023
Wesołego Alleluja
Wesołego Alleluja!
8 kwietnia 2023
Pokaż wszystkie

Zapomnij o problemie bólów głowy

szyi

szyi

Okres jesieni i wiosny obfituje w pojawianie się nagłych, bardzo uciążliwych bólów głowy, dlatego dzisiaj weźmiemy pod lupę ten obszar naszego ciała i przybliżymy, jakie mogą być rodzaje bólu, jaka jest ich przyczyna i co możemy z nimi zrobić. 

Rodzajów bólów głowy jest tak dużo, że powstała specjalna międzynarodowa klasyfikacja zwana ICHD 3, czyli The International Classification of Headache Disorders. Nie będziemy wszystkich wymieniać, ale podzielimy je na główne grupy:

PIERWOTNE:

-migreny

-napięciowe bóle głowy

-klasterowe bóle głowy

WTÓRNE:

–  powstałe na skutek chorób/ alergii/  wcześniejszych urazów/ wzrostu ciśnienia/ odkręgosłupowe

  • MIGRENA Z AURĄ (prawdziwa), inaczej hemikrania charakteryzuje się bólem połowiczym, najczęściej zlokalizowanym za okiem, bardzo silnym, destrukcyjnym, obezwładniającym, trwającym nieprzerwanie 4- 72h. Ból może być pulsujący oraz nasilać się podczas wysiłku tj. chodzenie, wchodzenie po schodach. Zazwyczaj towarzyszą jej dźwiękowstręt i światłowstręt lub wymioty. Ból poprzedzony jest aurą, czyli występowaniem błysków w oku, widzenia świetlistych konturów wokół obiektów, zamazanego widzenia. 
Przyczyną najprawdopodobniej jest brak wrażliwości płytki (synapsy) motorycznej mięśni gładkich naczyń na czynniki wpływające na ich rozszerzenie (adrenaliny i noradrenaliny). Innymi słowy naczynie krwionośne nie rozszerza się wtedy, kiedy powinno i dochodzi do zastoju żylnego w splocie zaoczodołowym. Co z tym może zrobić fizjoterapeuta? Może popracować na lepszym przepływie krwi w okolicy oczodołu za pomocą technik igłoterapii (bardzo skutecznej) i terapii manualnej. 
  • MIGRENA BEZ AURY (bóle zastojowe)- mogą być jedno lub obustronne, nie są aż tak destrukcyjne, mogą dawać uczucie “kolebania się” mózgu w mózgoczaszce, mogą promieniować do twarzy, zębów, obejmować tylko okolicę podpotyliczną lub całą głowę (ból ciężki do zlokalizowania). Zastoje mogą się tworzyć w obrębie splotu podpotylicznego (bóle szyi/ potylicy), splotu skrzydłowego (bóle promieniujące do twarzy i zębów), związane z uciskiem nerwu dodatkowego przez mięsień mos i mięsień czworoboczny (ból promieniujący do jednoimiennej połowy czaszki). Leczenie będzie polegało na pracy na układzie żylnym, w celu polepszenia drenażu żylno- limfatycznego. 
  • NAPIĘCIOWE BÓLE GŁOWY– również związane z zastojem żylnym opisanym, jw., ale są obustronne, symetryczne o słabym lub umiarkowanym nasileniu. Mogą dawać uczucie bólu uciskającego/ opasającego. Pojawiaja się mniej, niż 12 razy w roku.  Przyczyną są czynniki środowiskowe, w jakich żyje pacjent, czyli czy przestrzega higieny snu, czy dobrze się odżywia, czy ma regularną aktywność fizyczną oraz czy potrafi radzić sobie ze stresem. Leczenie będzie wyglądało jw oraz obejmowało pracę z napięciami/ dysfunkcjami w ciele pacjenta. 
  • Możemy również rozróżnić bóle niezakwalifikowane, jako napięciowe, nazywane rzutowanymi. Są to bóle powstałe w wyniku wzmożonego napięcia mięśniowo- powięziowego (m. in. mięśni żucia/ mosa/ czworobocznego grzbietu/ półkolcowego/ płatowatego). Charakteryzują się przebiegiem jednostronnym, reagują na prowokację danej struktury mięśniowej. Czasem mogą pojawiać się punktowo w dwóch miejscach na głowie i dawać uczucie, jakby były połączone ze sobą. Terapia będzie oparta na rozluźnieniu napiętych struktur. 
  • KLASTEROWE BÓLE GŁOWY– pojawiają się najczęściej jesienią i wiosną. Są połowicze i lokalizują się w okolicy oka. Charakteryzują się napadowym bólem w kilku następujących po sobie atakach. Ból jest krótkotrwały, może trwać od 15 minut do 3 godzin. Może wybudzać w nocy. Zazwyczaj towarzyszy mu jeden z objawów układu parasympatycznego po stronie bólu: łzawienie z oka, zaczerwienienie twarzy, zespół Hornera, potliwość, wyciek z nosa. 
Jest to ból związany z chronicznym pobudzeniem układu nerwowego, dlatego techniki terapeutyczne będą skierowane na jego wyciszenie. 
Prawidłowa diagnostyka bólu głowy jest niezbędna do podjęcia skutecznej terapii. Najczęściej przyczyna nie jest groźna i możliwa do usunięcia, ale trzeba też brać pod uwagę, że może być symptomem poważniejszych schorzeń, dlatego lepiej nie bagatelizować takich problemów i od razu udać się do specjalisty. 
Sprawdź więcej naszych artykułów: blog.
Obserwuj nas na Facebooku i Instagramie i YouTube!
×