Zwichnięcie stawu łokciowego- jak to naprawić? - Rehabilitacja Wrocław - Centrum rehabilitacji, masażu, treningu personalnego | RehaFit Wrocław
Fizjoterapeutka podczas instruktażu ćwiczeń ukierunkowanych na kręgosłup
Dlaczego bolą mnie plecy
22 lutego 2021
Złamanie kości śródstopia
20 marca 2021
Fizjoterapeutka podczas instruktażu ćwiczeń ukierunkowanych na kręgosłup
Dlaczego bolą mnie plecy
22 lutego 2021
Złamanie kości śródstopia
20 marca 2021

Do zwichnięcia w stawie łokciowym najczęściej dochodzi na skutek nagłego urazu. Siła działająca na ten staw może spowodować uszkodzenie wielu struktur, dlatego można podzielić zwichnięcia na proste i złożone. Pacjenci po zwichnięciach prostych, czyli takich gdzie nie wystąpiło złamanie kości, dochodzą do siebie szybciej ok. 8-12 tygodni. Złożone urazy gdzie doszło do złamania lub były poddawane operacji leczą się znacznie dłużej. Dodatkowo jeśli w obrębie uszkodzonego stawu naruszona zostanie tkanka nerwowa proces rehabilitacji może trwać wiele miesięcy ponieważ –tkanka nerwowa regeneruje się znacznie dłużej. Proces rehabilitacji jest zatem ściśle uzależniony od ciężkości urazu, ilości struktur które uległy uszkodzeniu oraz indywidualnego tempa procesów naprawczych pacjenta.

Rehabilitacja:

Rozpoczęcie rehabilitacji po operacji łokcia powinno mieć miejsce już kilka dni po zabiegu. W przypadku gdzie na kończynie jest jeszcze gips możemy poruszać palcami, barkiem oraz szyją żeby uniknąć zastojów krążenia i przykurczy sąsiednich stawów. Zazwyczaj łuska gipsowa zakładana jest na okres 2-3 tygodni. Po zdjęciu opatrunku lekarz powinien zdecydować o zakwalifikowaniu pacjenta na rehabilitację. Po wnikliwej analizie przez fizjoterapeutę dobierany zostaje indywidualny plan działania zwykle opierający się na kolejnych etapach rehabilitacji:

  • 1. Ograniczenie obrzęku w stawie. Po ściągnięciu opatrunku gipsowego naturalnie łokieć może być obrzęknięty i bolesny, a jego ruchomość znacznie ograniczona. Bolesność stawu będzie się zmniejszała w kolejnych tygodniach rehabilitacji. W celu zmniejszenia obrzęku stosujemy różne techniki rozluźniania powięziowego, chłodzenia, okłady z Altacetu lub kapusty oraz kinesiology taping.
  • 2. Rozluźnianie przykurczy tkankowych. W czasie pierwszych 6 tygodni po urazie trwa najważniejsza faza gojenia dotycząca więzadeł oraz uszkodzonej błony międzykostnej. W tym okresie działania rehabilitacyjne nie powinny być bardzo obciążające dla łokcia. Dlatego w tej fazie stosujemy dużo technik skierowanych na rozluźnienie mięśni i powięzi. Terapia manualna oraz różne manipulacje powięziowe to w tym okresie najważniejsze działania dla procesów naprawczych stawu łokciowego.
  • 3. Proste ćwiczenia ruchowe. Proste naprzemienne zgięcia i wyprosty stawu do granicy bólu wprowadzamy zaraz po zdjęciu gipsu. Ważnym ruchem jest również rotacja- supinacja i pronacja często bardzo ograniczona w sytuacji urazu w obrębie kości promieniowej.
  • 4. Techniki mobilizacyjne polegające na spychaniu za pomocą pasa lub ręki fizjoterapeuty kości łokciowej lub promieniowej na granicy aktualnego zakresu ruchomości. Techniki te wykorzystujemy w przypadku przestarzałych zwichnięć gdzie przykurcz torebki stawowej mocno ogranicza zakresy ruchu.
  • 5. Ćwiczenia stabilizacyjne, wzmacniające i funkcjonalne – imitujące elementy czynności dnia codziennego. Podczas tych ćwiczeń często wykorzystujemy obciążenie zewnętrzne tj. taśmy rehabilitacyjne, ciężarki, piłki lekarskie.

Na filmie zobaczysz przykłady pracy i ćwiczeń, o których napisał nasza fizjoterapeutka Malwina Knuth